Wzory zaświadczeń (awers)

Szkolenie BHP pierwszego stopnia
BHP-BPNW Bezpieczna praca na wysokości 

 
           szkolenie wstępne             szkolenie okresowe  
Szkolenie BHP pierwszego stopnia Szkolenie BHP pierwszego stopnia  

Szkolenie BHP drugiego stopnia
BHP - PTA II Bezpieczna praca na wysokości technikami dostępu linowego

Kurs specjalistyczny drugiego stopnia
K – PTA II Techniki dostępu linowego
         szkolenie wstępne            szkolenie okresowe                           kurs
Szkolenie BHP drugiego stopnia Szkolenie BHP drugiego stopnia Kurs specjalistyczny drugiego stopnia

 

Wzór zaświadczenia - karta plastikowa (awers) 
 

 

Przykładowa treść zaświadczenia 
drukowana na karcie plastikowej (rewers)

certyfikat assecuro