Kalendarz szkoleń ASSECURO


Szkolenie BHP - BPNW Bezpieczna praca na wysokości w dostępie budowlanym Szkolenie wstępne I stopnia - 2 dni Najbliższy termin:
04-05.02.2019 Łazy k. Warszawy
Szkolenie BHP - BPNW Bezpieczna praca na wysokości w dostępie budowlanym Szkolenie okresowe I stopnia - 1 dzień Najbliższy termin:
18.02.2019 Łazy k. Warszawy
Szkolenie BHP - PTA Bezpieczna praca na wysokości w dostępie linowym Szkolenie wstępne II stopnia - 3 dni Najbliższy termin:
06-08.03.2019 Łazy k. Warszawy
Szkolenie BHP - PTA Bezpieczna praca na wysokości w dostępie linowym Szkolenie okresowe II stopnia - 1 dzień Najbliższy termin:
15.02.2019 Łazy k. Warszawy
Szkolenie BHP - BPNW + PTA Bezpieczna praca na wysokości - dostęp budowlany i linowy Szkolenie wstępne I i II stopnia - 5 dni Najbliższy termin:
04-08.03.2019 Łazy k. Warszawy