Kalendarz szkoleń ASSECURO


Szkolenie BHP- BPNW Bezpieczna praca na wysokości Szkolenie wstępne - 2 dni Najbliższy termin:
26-27.02.2018 Łazy k. Warszawy
Szkolenie BHP- BPNW Bezpieczna praca na wysokości Szkolenie okresowe 1 dzień Najbliższy termin:
05.03.2018 Łazy k. Warszawy
Szkolenie BHP - PTA II Bezpieczna praca na wysokości technikami dostępu linowego Szkolenie wstępne 3 dni Najbliższy termin:
18-20.04.2018 Łazy k. Warszawy
Szkolenie BHP - PTA II Bezpieczna praca na wysokości technikami dostępu linowego Szkolenie okresowe 1 dzień Najbliższy termin:
09.03.2018 Łazy k. Warszawy
Kurs specjalistyczny K – PTA II Techniki dostępu linowego Kurs 3 dni Najbliższy termin:
21-23.03.2018 Łazy k. Warszawy